Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Ιδρυτική συνέλευση Αναπτυξιακής εταιρίας Τζουμέρκων την Κυριακή 09/04/17 στα ΠράμανταΜετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων προγραμματισθέντων ενημερωτικών ημερίδων στα Τζουμέρκα μέσα στο Φεβρουάριο (Πράμαντα, Άγναντα, Βουργαρέλι, Καλέντζι), καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος στην Ιδρυτική Συνέλευσης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην Πράμαντα, την Κυριακή 9 Απριλίου και ώρα 15:00.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Οριστικοποίηση Καταστατικού

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Πλάνο Δράσης 2017

Τα φυσικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους συμπληρωμένο το έντυπο Μ1 από το taxisnet (δήλωση απόδοσης ΑΦΜ / μεταβολής ατομικών στοιχείων) και φωτοτυπία της ταυτότητάς τους. 

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν μαζί τους επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα που εκπροσωπούν, καθώς και απόφαση του Δ.Σ. για το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί τον φορέα. Υπενθυμίζουμε πως το κόστος μίας μετοχής είναι 20 ευρώ.

Στην διάρκεια της Ιδρυτικής Συνέλευσης θα γίνει οριστικοποίηση του καταστατικού και στο τέλος θα υπογραφεί από όλους όσους αποφασίσουν να συμμετέχουν ως ιδρυτές εταίροι. Οι δύο δήμοι, σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να πάρουν έγκαιρα απόφαση συμμετοχής τους στην εταιρεία ως ιδρυτικά μέλη, μπορούν να το κάνουν σε επόμενη φάση. 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την διεύθυνση info@kedros.org.gr ή στο κινητό τηλέφωνο 6974754952.

Με εκτίμηση

Η Οργανωτική Επιτροπή