Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

Ψηφίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Μετεώρων και Αγράφων»


Με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία ψηφίστηκε την Πέμπτη (8/2) από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία στο θέμα διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας οικολογικής ταυτότητας για τη χώρα, βασισμένη σε προοδευτικές, αναπτυξιακές και φιλικές στο περιβάλλον πολιτικές σε αντίθεση με τις καταστροφικές πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το ψηφισθέν νομοσχέδιο αποτυπώνει ένα σαφές στίγμα δημοκρατικού προγραμματισμού, καθώς αναγνωρίζει την αξία της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, στηρίζει και ενισχύει την εργασία στο περιβάλλον και στους φορείς και θεσμοθετεί ουσιαστικά κοινωνικά εργαλεία κοινωνικής συμμετοχής και συναπόφασης.
Ειδικότερα με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου θεσπίζονται: α) η χρηματοδότηση της διαχείρισης των προστατευμένων περιοχών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, με έναρξη το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ το 2018, β) η εξασφάλιση της εργασίας στους ΦΔΠΠ μέσω οκτάμηνων συμβάσεων το 2018, γ) η ανάδειξη του αναπτυξιακού χαρακτήρα των ΦΔΠΠ και η πρόβλεψη ανάληψης δράσεων που θα συμβάλλουν στην κινητοποίηση πόρων και την τοπική ανάπτυξη σε συνεργασία με την τοπική επιχειρηματικότητα, δ) η δημιουργία επταμελών διοικητικών συμβουλίων των ΦΔΠΠ, ε) διαδικασίες προγραμματισμού των δράσεων των ΦΔΠΠ και αξιολόγησης των ίδιων και του προσωπικού τους, και στ) η δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων.
Με τις νέες ρυθμίσεις κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ισχυροποίηση του θεσμού των ΦΔΠΠ και ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών με κύριο στόχο τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την προστασία των εργαζομένων και την τήρηση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τη χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο ο «Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου» έχει πλέον την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Μετεώρων και Αγράφων». Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη με ισχυρό συμβολισμό για την Κοιλάδα του Αχελώου, καθώς ικανοποιείται ένα αίτημα των κατοίκων που διαχρονικά δραστηριοποιούνται για την ανάδειξη της περιοχής που αποτελεί έναν φυσικό τόπο με δυναμική αειφόρου ανάπτυξης και μοναδικές ομορφιές.
Επιπλέον διασφαλίζεται η συνέχεια των θέσεων εργασίας για το 2018, καθώς ισχύουν αυστηροί δημοσιονομικοί περιορισμοί στις προσλήψεις κατά το τρέχον έτος. Στόχος μας είναι η προκήρυξη θέσεων αορίστου χρόνου το 2019, η οποία, εκτός από τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, θα δώσει τη δυνατότητα στους ΦΔΠΠ να οργανωθούν καλύτερα βάσει οργανογραμμάτων, περιγραμμάτων και άλλων αρμοδιοτήτων, οι οποίες προς το παρόν δεν μπορούν να αποδοθούν σε οργανισμούς που δεν διαθέτουν μόνιμο προσωπικό.
Η προστασία, η διαχείριση και η ανάδειξη των περιοχών NATURA της χώρας μας αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη ανάπτυξη που θα εξυπηρετεί πραγματικά τις κοινωνικές ανάγκες μέσα σε ένα ποιοτικό περιβάλλον διαβίωσης. Το δυναμικό των περιοχών αυτών ως προς την τοπική οικονομική ανάπτυξη δεν έχει ακόμη αναδειχθεί πλήρως και, μέσω οργανωμένων δράσεων οικοτουρισμού, προώθησης των τοπικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων, υπάρχει σημαντικό πεδίο κινητοποίησης υφιστάμενων και νέων επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου